Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

12 folktecken - här har du dem!

 

Har du stött på begreppet? Vi på SÖK har använt och spritt tankarna om folktecken – tecken för alla- och nu har vi producerat ett vykort med de 12 folktecken vi valt.

Vi vill poängtera att, som med allt annat i AKK, är det en fråga för den starka parten i omgivningen att FÖRSTÅ själva idén – och använda sig av en tydlig ”metodik”. Det är ju inte bara vilka tecken vi väljer som gör att de blir ”oftaanvända”. Tecknen i sig själva leder inte till kommunikation, det är det människor som gör. Så du som förmedlar ”folktecken” till andra behöver också visa hur.  Flera av de tecken som vi valt bör användas i en vid bemärkelse, som begrepp, inte bara som en översättning, där motsvarande ord används. Några exempel:

MER. Den som använder tecknet MER bör hitta många situationer i vardagen där ”mer” av något kan erbjudas… Stanna ofta upp– i olika situationer och fråga barnet (eller tonåringen, eller den vuxne på tidig utvecklingsnivå…) – (vill du ha) MER? Använd tecknet även i situationer där betydelsen kanske snarast är ”vill du fortsätta?” ”Vill du göra/se/höra/smaka igen?”… allt som innebär att tecknet ger möjlighet för plustjänster, förmåner, ökad tillgång, upprepning… Kommentera också med tecken vad du själv gör: ”jag tror jag vill ha lite mer” eller ”jag fortsätter nog lite till”.

KOM. Använd i många situationer, inte bara konkret när du vill att någon ska komma till dig, alltså i vid bemärkelse, i t ex betydelsen ”här ska du få se”, ”gör detta med mig”, i olika situationer där du vill påkalla uppmärksamhet…

HJÄLPA. För små barn är detta väldigt naturligt. Lyftningen i tecknet motsvarar ofta det som många barn vill ha hjälp med tidigt: komma upp. Sitter barnet otåligt i säng eller barnstol: ”vill du jag ska hjälpa dig?” En tidig betydelse verkar ”komma upp” vara. Tecknet hjälp kan användas i många andra situationer som erbjudanden ”vill du jag ska hjälpa dig” – hämta nallen, ta på kläder…

Vissa personer har haft invändningar mot valet av några av tecknen. De har erfarenheter att dessa tecken ibland används mer i uppfostrande syfte än som kommunikativt stödjande. Det är alltså viktigt hur och när och varför man använder ett tecken. SLUT och FEL är sådana exempel. VÄNTA (som inte finns med här) är ett annat. Vi tycker ändå att de är kommunikativt viktiga tecken och rätt använda får de stor betydelse:

SLUT. Använd tecknet både för slut och sluta men framför allt som kommentar till olika skeenden, (det är mycket som tar slut i vardagen, från mat på tallriken, till att inte vara ute längre, till TV-program) inte för att uppfostra. Kommentera ofta genom att teckna SLUT: ”oj var det slut”, ”vill du sluta?”, ”nu ska vi snart sluta”…

FEL. Självklart kan vi se risken med att det här skulle kunna användas i uppfostrande/korrigerande syfte, men det är inte meningen. Vår tanke är framförallt att tecknet för FEL ska du använda som kommentar i olika situationer, gärna humoristiskt…  ”oj nu blev det fel”, ”ska det vara så här? – neeej, det är ju fel”. Det är kognitivt och psykologiskt viktigt att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att tidigt få ett begrepp för och kanske själv på sikt uttrycka att något inte känns eller är rätt.

ÄTA och DRICKA ska förstås också användas i vid bemärkelse för t ex mat och dryck och hungrig och törstig och framförallt som kommentarer till vad ni och andra gör…

En sista kommentar: behövs verkligen KAFFE – för små barn? Ja, nu handlar det ju om att även ett litet barn som själv inte gillar kaffe ska se tecken användas i sin nära omgivning av viktiga personer.

Och för de flesta vuxna som har någon kontakt med tecken är väl tecknet för KAFFE ganska välintegrerat. Det används ofta spontant mellan vuxna som ”nu går jag på fika” eller ”är du inte också sugen på kaffe?”. Det ökar alltså chansen för barn att se tecken och det kan väl fungera som tecken för rast och fika för både små och stora. Och för vuxna med funktionsnedsättning som gillar kaffe är det ju ett självklart och viktigt vardagstecken förstås… 

 

< Tillbaka


TESTA ERT ARBETSLAG
Det kan vara bra att fundera över hur förmågan att skapa en god kommunikativ ...
2021-04-09


TESTA DIG SJÄLV
Hur bra är du på att skapa en kommunikativ miljö? Vad kan du redan, vad...
2021-04-09


TECKENVYKORT ÅTER I LAGER
Nu finns teckenvykorten med 12 "folktecken" åter i lager. Beställ under...
2021-03-23


SOCIAL INTERAKTION MELLAN ICKE-TALANDE BARN MED CP OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Doktorsavhandling av Helena Tegler, habiliteringslogoped, Uppsala. Fokus i...
2020-05-11


KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA OCH -METODER HOS BARN MED CP
Emma Kristoffersson, habiliteringslogoped i Region Skåne, har skrivit en...
2020-05-11


KURSDAGAR HOS SÖK/UPPDRAGSUTBILDNING
Har du och/eller ditt arbetslag behov av fortbildning kring kommunikation och...
2020-05-11Senast publicerad: 210427 | Powered by SiteSmart