Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

 

SÖK - en historia om förkortningar och modeller?

(SÖK är ett annat sådant exempel – förkortningen kom till när vi tillsammans med fyra andra enheter byggde upp kommunikationscenter i landet – och vi var ”södrast” – så södra regionens kommunikationscenter blev snart SÖK. De andra hade redan sina förkortningar eftersom de uppstod ur etablerade landstings- och dataresursverksamheter. Vi var ”bara” praktiker, verksamma inom skola och habilitering sedan länge, och startade som kommunikationsprojekt, med praktiska erfarenheter och idéer, med stöd från specialskola, barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering samt neurologisk rehabilitering. Vi hade också en bred förankring bland yrkesverksamma inom dessa verksamheter och omfattande anhörigkontakter. Allt detta bidrog till vår specifika inriktning som vi behållit under åren.) 


Den mest centrala av alla förkortningar – AKK – myntade vi ursprungliga kommunikationscentra tillsammans – vi ville finna den tydligaste och bästa översättningen av Augmentative and Alternative Communication. Det blev AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation – och det gick ju bra. 

Vi på SÖK har varken begränsat oss till dessa första förkortningar eller till södra Sverige genom åren (som bekant för många inom AKK-området). Förkortningarna har aldrig varit ett självändamål utan ett led i att försöka bringa struktur och ordning i ett synnerligen komplext område som när vi började med vår kommunikationscenterverksamhet för många upplevdes som diffust och spretigt. 

Om ”BRO-modellen” 
Vi myntade ”BRO-modellen” 1998 under arbetet med den första svenska teoriboken inom AKK-området. Vi ville på ett tydligt sätt markera att AKK är så mycket mer än bara hjälpmedel och symboler. För att det ska bli fråga om kommunikation måste lika stor fokus vara på Brukare (barn eller vuxen) och hans eller hennes Omgivning som på Redskapen som man använder sig av. BRO-modellen blev den första svenska AKK-teoribokens symbol – framsidan består av den BRO som då byggdes mellan Malmö och Köpenhamn (och som invigdes två år senare). BRO-n finns förstås kvar i den tredje och reviderade upplagan som utkom 2009. Boken har nu utkommit i totalt 7000 exemplar. 

Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt, Sigurd Pilesjö (1998). AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation i teori och praktik

Heister Trygg, B. & Andersson, I. (2009). AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation i teori och praktik.

Om ”blomman” 
Det fanns tidigt också ett behov av att förtydliga målgruppen: Ett problem som man ofta förde fram var att målgruppen för AKK var personer med flera både olika och andra funktionshinder. Kunskapen om alternativa kommunikationsvägar var mycket varierande inom olika grupper. I ”blomman” förtydligade vi hur många grupper som var involverade men i varje grupp bara en del personer, inte alla. Dessutom har flera personer i behov av AKK flera olika funktionsnedsättningar. Det gemensamma är svårigheter med kommunikation, språk och tal OCH behov av AKK.

Heister Trygg, B. (2003). Förslag till nationell policy för AKK. 

Om begreppet TAKK 
En läromedelsproducent från dåvarande Specialpedagogiska institutet gav oss en utmaning: det fanns ingen litteratur alls om den kommunikationsform som varit spridd sedan ett bra tag, där man involverade tecken i kommunikationen. Det fanns en stor efterfrågan, de flesta hade insett att det var definitivt inte bara att ”härma” teckenspråk: ”Den här boken handlar om när tecken ska användas som ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK). Fortsättningsvis kommer förkortningen TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) att användas”. 

Heister Trygg, B. (2004). TAKK – Tecken som AKK. 

Så småningom kompletterade vi med en film med samma namn. Senare upplaga har reviderats omfattande och bl a kompletterats med ytterligare definitioner och avgränsningar – och senare tidens erfarenheter och forskning. 

Heister Trygg, B. (2010). TAKK - Tecken som AKK. 

DVD (2007). TAKK – Tecken som AKK. 


Om begreppet GAKK 
Också GAKK är en form av förkortning som behövdes för att föra samman en mängd hjälpmedel och redskap till ett mer begripligt sammanhang där kommunikationen är i fokus, inte redskapen som används. Bok kompletterades så småningom med en DVD.”I föreliggande bok förordar författaren det nya begreppet GAKK, grafisk AKK, som ett samlingsnamn för olika grafiska uttryck. Det finns flera skäl att särskilt mynta ett begrepp för ett område som verkar ganska spretigt. Ett är att GAKK-användaren kan få en tydligare identitet som AKK-användare, oavsett nivå och tillfällig form av grafiskt uttryckssätt (jfr begrepp som ”bliss-användare” eller ”blissare”). Ett annat skäl är att tydliggöra sammanhang och riktning: vart är vi på väg med insatserna? Ytterligare ett skäl kan vara att samla sig och få tydliga rättigheter i kommun, stat och landsting”. 

Heister Trygg, B. (2005). GAKK – GRAFISK AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

DVD (2007). GAKK – GRAFISK AKK. Om saker, bilder och symboler som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 


Om begreppet Tidig AKK 
”I den här boken vill jag lyfta fram och tillföra ett AKK-perspektiv och föra kommunikation på tidig utvecklingsnivå till ”AKK-familjen” på ett tydligt sätt. Denna bok är skriven för dig som arbetar med stora och små barn på tidig kommunikativ nivå/tidig utvecklingsnivå – Tidig AKK?" 

Heister Trygg, B. (2008)Tidig AKK – stöd för stora och små 


Rätten att kommunicera 
…har vi inte hittat på själva men fann vid sökning av lämpliga rättighetsdokument att sprida. Vi fann ASHA:s definition och inhämtade ”rätten att översätta”. Den rätten är spridd i många AKK-sammanhang. 

Rätten att kommunicera. Översättning av SÖK, 1998 .Communication Bill of rights.National Joint Committee for the Communicative Needs of Persons with Severe Disabilities. Guidelines for meeting the communication needs of persons with severe disabilities. (1992). ASHA 34, (suppl. 7): 1-8. 

En kommunikativ miljö 
Är en av de rättigheter som ingick i ”Rätten att kommunicera"! Lättare sagt än gjort. Vi har valt att göra en kravspecifikation för t ex arbetslag inom skola eller vuxenverksamheter. Denna finns publicerad och tolkad i ovannämnda böcker om TAKK och GAKK. 
Du kan ta del av beskrivningen under Fördjupning - Om Policy och rättigheter. 

VAKK – eller kommunikativ omvårdnad 
Lika mycket genomslag som övriga har inte begreppet VAKK fått – ”Vardags-AKK i vården”, kanske fr a för att de som nås av SÖK:s böcker och utbildning - personal inom skolor och habiliteringar - inte har något ansvar för den målgrupp som utgörs av personal i äldrevård. Projektet fick stöd från Allmänna Arvsfonden för sitt angelägna ärende – att sprida kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation - och uppmärksamhet från Socialstyrelsen. När bok och film färdigställdes bytte vi namn till Kommunikativ Omvårdnad – ett försök att nå vården. Vi vet att bok och film används i en del vårdutbildningar idag, men på området finns mycket kvar att göra. 

Heister Trygg, B. (2008). Kommunikativ omvårdnad - Om Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada och grav utvecklingsstörning. 

DVD: Kommunikativ omvårdnad - Om Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada och grav utvecklingsstörning. 

Se också förteckning över samtliga böcker och filmer samt över genomförda projekt under Om oss - Utvecklingsprojekt. 

 

 

< Tillbaka

 


TESTA ERT ARBETSLAG
Det kan vara bra att fundera över hur förmågan att skapa en god kommunikativ ...
2021-04-09


TESTA DIG SJÄLV
Hur bra är du på att skapa en kommunikativ miljö? Vad kan du redan, vad...
2021-04-09


TECKENVYKORT ÅTER I LAGER
Nu finns teckenvykorten med 12 "folktecken" åter i lager. Beställ under...
2021-03-23


SOCIAL INTERAKTION MELLAN ICKE-TALANDE BARN MED CP OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Doktorsavhandling av Helena Tegler, habiliteringslogoped, Uppsala. Fokus i...
2020-05-11


KOMMUNIKATIONSFÖRMÅGA OCH -METODER HOS BARN MED CP
Emma Kristoffersson, habiliteringslogoped i Region Skåne, har skrivit en...
2020-05-11


KURSDAGAR HOS SÖK/UPPDRAGSUTBILDNING
Har du och/eller ditt arbetslag behov av fortbildning kring kommunikation och...
2020-05-11Senast publicerad: 210427 | Powered by SiteSmart