Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Vad är AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation?


Att tala är ett utmärkt sätt att kommunicera. Med vårt talade språk kan vi delta i samtal och uttrycka det mesta. Vid sidan av talet använder vi också andra sätt att kommunicera: gester, miner, skratt, pauser, ljud...

Vid olika funktionsnedsättningar - motoriska, kognitiva, språkliga, sociala – kan hela kommunikationen påverkas, inte bara talet. Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla kan inte tala men alla kan kommunicera! För en fungerande kommunikation med omgivningen behöver vi ibland ta till Alternativ och Kompletterande Kommunikation, i vardagslag AKK.

Då handlar det om att kommunikation sker genom andra vägar än talat språk. Dessa vägar blir komplement till ett kanske bristfälligt tal eller alternativ, när talet inte fungerar. Som alternativ eller komplement fungerar sådana naturliga kommunikationsvägar som t ex kroppsspråk och gester. Det kan också handla om att utveckla språk via symboler eller tecken.


Viktigast i AKK är samspelspartners i omgivningen

Målet med habiliterande och pedagogiska insatser vid kommunikativa funktionshinder är att få tillstånd en fungerande kommunikation i vardagen. Insatserna kan riktas mot individen, han eller hon lär sig att använda andra vägar. Men det vanligaste är att insatserna riktar sig mot personerna i omgivningen och lär eller stödjer dessa att upptäcka eller utveckla andra vägar att kommunicera.

De flesta AKK-användare behöver både själva använda flera olika kommunikationssätt och möta andra som använder andra vägar för kommunikation. Det behövs ibland också hjälpmedel för t ex symboler eller bilder.


Manuella och kroppsnära kommunikationsformer:

naturliga reaktioner och signaler, gester, tecken…

För Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation använder vi begreppet TAKK. TAKK är en metod där tecken och tal används parallellt och individuellt, alltså efter den enskildes förmågor och behov. Det är inte samma sak som t.ex. tecken i förskolan (när tecken används allmänt med syfte att stimulera begrepp och språk). Det är inte heller ett språk som det svenska teckenspråket.


GAKK – Grafisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation:

konkreta föremål, bilder, pictogram, blissymboler samt bokstäver (skrift).

Gemensamt för all AKK är att det behövs ett omfattande stöd och ett långt tidsperspektiv för att kommunikationen ska kunna utvecklas. Man bygger kommunikation och språk tillsammans. Det finns inga enkla och snabba lösningar.

Samspelspartners behöver stöd för att stödja AKK-användaren, t ex genom att använda metoder, strategier och hjälpmedel som gynnar och utvecklar kommunikationen.


Boel Heister Trygg
Leg logoped, SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum

Läs gärna de böcker som vi på SÖK har skrivit för att sprida kunskap om hur vi kan använda oss av olika kommunikationsformer tillsammans med olika individer.


GAKK - GRAFISK AKK
Den är slutsåld men vi trycker den igen! Håll utkik här, eller skriv ett...
2022-06-01


AKK I SKOLAN
Nu finns den åter i lager! DU BESTÄLLER DEN FRÅN BOKUS, ADLIBRIS,...
2022-05-23


AKK I SKOLAN
Eftersom så många frågar efter boken AKK I SKOLAN har vi bestämt att låta...
2022-03-30


TESTA ERT ARBETSLAG
Det kan vara bra att fundera över hur förmågan att skapa en god kommunikativ ...
2021-04-09


TESTA DIG SJÄLV
Hur bra är du på att skapa en kommunikativ miljö? Vad kan du redan, vad...
2021-04-09


TECKENVYKORT ÅTER I LAGER
Nu finns teckenvykorten med 12 "folktecken" åter i lager. Beställ under...
2021-03-23Senast publicerad: 220601 | Powered by SiteSmart