Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Utvecklingsprojekt

 

Här följer de projekt som vi genomfört under årens lopp:


Uppbyggnad av regionalt kommunikationscentrum i södra Sverige – Södra Kommunikationsprojektet
1995-1997 stimulansmedel, Socialstyrelsen. 1996-1997 stimulansmedel, Handikappinstitutet. Resultat: Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK.

........................................................................................................................

Träffpunkten - mötesplats för gravt tal- och språkstörda ungdomar och deras familjer
1996-2002. SIS-medel, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (tillsammans med KunskapscentrumSyd).

........................................................................................................................

Lärobok för alternativ och kompletterande kommunikation
1997-1998. Stimulansmedel, Handikappinstitutet. Publikation: Heister Trygg, B., Andersson, I., Hardenstedt, L. & Sigurd Pilesjö, M. (1998) Alternativ och kompletterande kommunikation – i teori och praktik. Vällingby: Handikappinstitutet.

.........................................................................................................................

AKK i praktiken – studiecirkelmaterial kring alternativ och kompletterande kommunikation
1998. Stimulansmedel, Hjälpmedelsinstitutet. Publikation: Andersson, I.; Heister Trygg, B. & Sigurd Pilesjö, M. (1999). AKK i praktiken – ett studiecirkelmaterial. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

........................................................................................................................

KOMPASS – Kommunikationspass – datorverktyg, handledning och utvärdering
1999-2000. Projektmedel, Hjälpmedelsinstitutet. Publikation: Sigurd Pilesjö, M. & Hardenstedt, L. (2001a, b). a) KOMPASS – Kommunikationspass – datorverktyg, handledning och utvärdering, b) Vågar du prata med en person med talhandikapp? – om kommunikationspass. Handledning, datorverktyg och manual. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

........................................................................................................................

Fickbandspelare som kommunikationsstöd
2000. Statens Institut för Handikappfrågor i skolan. (tillsammans med KunskapscentrumSyd). Publikation: Hardenstedt, L. & Sigurd Pilesjö, M. (2000). Fickbandspelare som kommunikationsstöd – en metodbok. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

........................................................................................................................

Utveckling av metoder för användning av alternativa kommunikationssätt och kommunikationshjälpmedel i grupp
2000-2001. Medel från Ungaifocus. Hjälpmedelsinstitutet. Publikation: Heister Trygg, B. red. (2002). Kommunikation i grupp för barn och ungdomar med talhandikapp. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

........................................................................................................................

Utveckling av regional modell / policy för omhändertagande av barn och ungdomar med grava tal- och språksvårigheter
2001-2002. Medel från Ungaifocus. Hjälpmedelsinstitutet. Publikation: Heister Trygg, B. (2003). Förslag till policy för insatser – Barn med grav tal- och språkstörning och behov av alternativa kommunikationsvägar (AKK). Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

........................................................................................................................

Utveckling av metoder för utbildning av stora grupper inom området kommunikation och kommunikationshandikapp
2001-2002. Medel från Ungaifocus. Hjälpmedelsinstitutet.
Produkt: Utbildningspaket om AKK. www.hi.se

........................................................................................................................

Teori och metod kring TAKK – Tecken som AKK
2003-2004. Medel från Specialpedagogiska institutet, läromedelsenheten. Delprojekt tillsammans med Boel Heister Trygg. Publikation: Heister Trygg, B. (2004). TAKK – Tecken som AKK. Specialpedagogiska institutet.

........................................................................................................................

Teori och metod kring GAKK – Grafiska bilder/symboler som AKK
2005. Produktutvecklingsmedel från Specialpedagogiska institutet. Delprojekt tillsammans med Boel Heister Trygg. Publikation: Heister Trygg, B. (2005). GRAFISK AKK – en teori- och metodbok. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

........................................................................................................................

TAKK – Tecken som AKK, GAKK - Grafisk AKK
2007. Produktionsstöd från Specialpedagogiska institutet.
Publikation: DVD-filmer. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

........................................................................................................................

Samtalsmatta
2007-2008. Projektstöd från Allmänna Arvsfonden.
Tillsammans med DART. Publikation med tillhörande DVD: Ferm, U., Sigurd Pilesjö, M. & Tengel Jöborn, M. (2008). Samtalsmatta – svenska erfarenheter av metoden. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

........................................................................................................................

VAKK – Vardags-AKK i vården
2007-2008. Projektstöd från Allmänna Arvsfonden, 2007. Publikation: Heister Trygg, B. (2008). Kommunikativ omvårdnad – Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada och grav utvecklingsstörning. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum; Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet.

........................................................................................................................

Tidig AKK
2008. Produktionsmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Publikation: Heister Trygg, B. (2008). Tidig AKK – Stöd för stora och små. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

........................................................................................................................

Kommunikativ omvårdnad – Alternativ och Kompletterande Kommunikation för personer med demens, förvärvad hjärnskada och grav utvecklingsstörning
2008. Projektstöd från Allmänna Arvsfonden. Södra regionens Kommunikationscentrum. Publikation: DVD. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

........................................................................................................................

Bliss som AKK
2008. Produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Publikation: Heister Trygg, B. (2009). Bygga och använda språk – Bliss i AKK. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.
DVD-film: Bygga och använda språk - Bliss i AKK. (2010). Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.

........................................................................................................................

AKK i skolan - en utmaning för pedagogen
2012. Produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Publikation: Heister Trygg, B. (2009). AKK i skolan. En pedagogisk utmaning. Om Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskola och skola. Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum.


VILL DU HA BÖCKER OM AKK?
Kom och botanisera i vårt bibliotek som vi till stor del behöver...
2018-04-03


HÖSTENS KURSDAGAR HOS OSS PÅ SÖK...
... ligger nu ute! Under fliken Beställa/Anmäla - Kurser och seminarier...
2018-02-07


ATT VÄGLEDA I TIDIG AKK - 26 APRIL
Det finns platser kvar! Du som handleder andra kring kommunikation med barn och ...
2018-02-01


ASSISTANS VID KOMMUNIKATIONSSVÅRIGHETER, STEG 2, 22 MARS...
Du som tidigare gått steg 1 - det finns platser kvar till steg 2! Välkommen...
2018-02-01


NYTT DATUM FÖR ATT VÄGLEDA I TAKK: 24 maj!!!
24 maj är alltså nytt, aktuellt datum i stället för 8 februari. Anmäl dig...
2018-01-08


DU KAN HÄMTA BÖCKER UR VÅRT BIBLIOTEK...
... fritt och för intet! Vi omorganiserar oss, läs mer här bredvid och boka...
2017-12-20


MODELLPRATA OCH SAMTALA 30 JANUARI
Vi diskuterar hur vi kan vara modeller och öva oss i att vara icke-styrande... ...
2017-12-20Senast publicerad: 180523 | Powered by SiteSmart